به فرمایش فرمانده مان ، آمده ایم تا  "نرم" رزم کنیم ... 

نه اینکه خطوطی از متن را بازنشر کنیم ...

منتظر ما باشید و دعای خیرتان را ضمیمه کنید 

یا زهرا - سلام الله علیها