سند برتری و قدرت حزب الله به حزب الشیطان ، در ایستادگی ، مقاومت و صبر ماست.

مبارزه تازه آغاز شده است ...

 

 

 علی الحساب نشون هامو میتونید از ↓ دنبال کنید 

 

 

توئیتر  اینستاگرام  کانال  شخصی 

 

#محترق